Fes-te Soci

Àrea Privada

Directori de Socis

29 June 2018
| 17:30h
a 18:30h

Dificultats específiques de la lectura: Nou
indicador mitjançant la mirada

Al projecte Binding treballem sobre la base de la hipòtesi que l'origen etiològic de les dificultats especifiques de la lectura es troba en la sincronicital de la representació íonològica (TFS. Goswami)

Al projecte Binding treballem sobre la base de la hipòtesi que l'origen etiològic de les dificultats especifiques de la lectura es troba en la sincronicital de la representació íonològica (TFS. Goswami) amplament recolzat per nombroses investigacions.

No obstant això, ens preocupa trobar que alguns infants (un 10% aproximadament) no responen com s’esperava a la intervenció en lectura plantejada,

Coneixedors del fet que alguns autors, com Gori o Facoetti proposen com a origen d'aquestes dificultats dèficits en la ruta magnocel lular que portarien a sistemes d'orientació de l'atenció afectats, ens vàrem demanar si l’indicador de la mesura de l'atenció descrit per BrainGaze amb una mesura directa de la mirada, computat durant la realització d'una tasca de lectura, es comportarà de manera diferent pels infants amb dificultats en la lectura i aquells que no les tenen? Vàrem dissenyar (juntament amb Brain Gaze) una experiència de lectura que ens permetis veure si l'indicador proposat per Brain Gaze es comportava de manera diferent pels infants amb dificultats en la lectura i aquells que no les tenen Els resultats trobats en l’anàlisi inicial seran els que explicarem en aquest espai.

En Activitats

28 juny 2018
08:30h

72a Jornada de Primavera de la SCNPS. Cognició i Neurociències 2018

per:

Laura Pérez
Projecte UBinding, Universitat de Barcelona
Laura Pérez
Projecte UBinding, Universitat de Barcelona