Fes-te Soci

Àrea Privada

Directori de Socis

10 June 2016
| 09:30h
a 10:00h

La cognició social i l’addicció a la cocaïna

A més de les deficiències en l'atenció, la memòria i les funcions executives, els consumidors crònics de cocaïna també presenten deficiències específiques de les capacitats sociocognitives que probablement contribueixen a les disfuncions socials que es produeixen en la seva vida quotidiana.

A més de les deficiències en l'atenció, la memòria i les funcions executives, els consumidors crònics de cocaïna també presenten deficiències específiques de les capacitats sociocognitives que probablement contribueixen a les disfuncions socials que es produeixen en la seva vida quotidiana. Recentment, es va demostrar que els consumidors de cocaïna amb fins recreatius mostren dèficits en l'empatia emocional i el reconeixement de les emocions de la prosòdia, mentre que en els consumidors dependents s'acumulen dificultats en la presa de perspectives emocionals i mentals (Teoria de la ment ). A més, els consumidors de cocaïna tenen xarxes socials més petites i mostren un comportament menys prosocial en les tasques d'interacció social, el que està d'acord amb els seus majors puntuacions d'actituds maquiavèl·liques. Com revelen una menor activació de l'escorça orbitofrontal mitjana durant el contacte de la mirada social i la retroalimentació social, recentment vam proposar que els consumidors de cocaïna es vegin afectats per un sistema de recompenses socials sense tall. Les dades preliminars suggereixen ara que les deficiències en l'empatia i el comportament social podrien ser en part una conseqüència i no només una predisposició a el consum de cocaïna. En conclusió, l'entrenament de la recompensa social i la cognició social podria millorar la relació terapèutica i, per tant, augmentar l'èxit de l'tractament de l'addicció als estimulants.

En Activitats

9 set. 2016
08:30h

68a Jornada de Primavera de la SCNPS 2016

per:

Boris Quednow
Departament de Psiquiatria, Psicoteràpia i Psicosomàtica de l'Hospital Psiquiàtric de la Universitat de Zuric
Boris Quednow
Departament de Psiquiatria, Psicoteràpia i Psicosomàtica de l'Hospital Psiquiàtric de la Universitat de Zuric