Fes-te Soci

Àrea Privada

Directori de Socis

19 June 2015
| 11:45h
a 12:45h

La psicometria intra i inter-cultural en I’avaluació neuropsicològica

Els neuropsicòlegs tenen a la seva disposició centenars de proves cognitives estandarditzades per al seu ús en la identificació i classificació de la deterioració i el mesurament dels canvis en les hores extres.

Els neuropsicòlegs tenen a la seva disposició centenars de proves cognitives estandarditzades per al seu ús en la identificació i classificació de la deterioració i el mesurament dels canvis en les hores extres. No obstant això, per interpretar els resultats d'aquests instruments, necessitem normes apropiades per a les poblacions i els pacients individuals que s'avaluen. Per diverses raons, entre elles el fet que els neuropsicòlegs representen només una minoria de l'mercat de productes d'avaluació psicològica, aquestes normes poques vegades són proporcionades pels editors de proves. En aquesta situació, una opció per als psicòlegs de n euro és reclutar i avaluar els grups de control necessaris en la nostra investigació, i utilitzar (¿compartir?) Les dades d'aquests grups per desenvolupar noves normes que satisfacin les necessitats específiques del nostre camp. Les preguntes que s'abordaran a la xerrada actual inclouen: Quins tipus de normes de prova es necessiten per diagnosticar amb precisió el deteriorament cognitiu que pot resultar d'el compromís de l'SNC? Quins límits normatius proporcionaran la millor sensibilitat i especificitat per a les proves individuals i les bateries de proves? En l'avaluació longitudinal, quanta diferència entre les proves és significativa per a indicar una millora o un deteriorament real? Finalment, com es generalitzen les normes elaborades en una població o país a una altra? A l'discutir aquestes preguntes utilitzaré dades de grans mostres d'adults dels EUA i de molts altres països.

En Activitats

19 juny 2015
09:00h

66a Jornada de Primavera de la SCNPS 2015

per:

Robert K. Heaton
Facultat de Medicina de la Universitat de Califòrnia a San Diego, Universitat Estatal de San Diego (SDSU), Comitè de Proves i Avaluació Psicològiques (APA)
Robert K. Heaton
Facultat de Medicina de la Universitat de Califòrnia a San Diego, Universitat Estatal de San Diego (SDSU), Comitè de Proves i Avaluació Psicològiques (APA)