Fes-te Soci

Àrea Privada

Directori de Socis

Mediateca

60a Jornada de Primavera de la SCNPS 2012

Galeria Multimedia

60a Jornada de Primavera de la SCNPS 2012

| 20 octubre 2012


Neuropsicologia. Networks of networks: complexitat a diferents escales


Xarxes neuronals artificials: translació de la investigació a la clínica en neuropsicologia


Noves propietats del moviment humà relacionat amb l'activitat cortical


Introducció a l'epigenètica i les seves implicacions en la cognició


L'efecte del medi ambient sobre el desenvolupament neuropsicològic


Sensibilitat del Continuous Performance Test (CPT) a l'exposició a mercuri


Conferència Magistral: Hi ha algú aquí? Neuroimatge en pacients amb alteració de la consciència


Deteriorament cognitiu per infecció per HIV


Entrenament cognitiu a la Malaltia de Parkinson


Neuropsicologia de l'epil·lèpsia


ncefalopatia Hepàtica Mínima


Còrtex Dorsolateral Prefrontal: implicació en la MT i en les FFEE


Tractament de l'afàsia amb Estimulació Magnètica Transcranial i rehabilitació intensiva


Ressonància Magnètica i Estimulació Magnètica Transcranial en psicopatologia


Canvis estructurals cerebrals i cognició en relació amb f risc de malalties cerebrovasculars


Perfil de Funcions Executives en condicions extremes de menjar i pes


Modulació xarxes de fluència verbal per estimulació transcranial per corrent directa a la MP


Estudi de les reorganitzacions en les xarxes cerebrals funcionals en l'envelliment


Anomalies en el gruix cortical en prematurs i la seva relació amb variables del comportament

cartells-fons_0003_Capa 2

60a Jornada de Primavera de la SCNPS 2012

15 juny 2012

Fes-te Soci de la SCNPS

Tot són avantages. Descobreix perquè ser soci  t’obre un món de possibilitats

logo SCNPS Blanco

www.neuropsicologia.cat
[email protected]