Fes-te Soci

Àrea Privada

Directori de Socis

30 June 2017
| 17:20h
a 17:40h

BNB-D: avaluació cognitiva en demències. Una eina clínica validada, normalitzada i accessible.

Es presentarà la bateria neuropsicològica BNB-D, dissenyada i normalitzada com a eina d'avaluació cognitiva en demències.

Es presentarà la bateria neuropsicològica BNB-D, dissenyada i normalitzada com a eina d'avaluació cognitiva en demències, donada la creixent necessitat de l'avaluació de la cognició en pacients d'edats avançades amb dades normatives actuals, ajustades per edat i escolaritat.

La BNB-D ha estat administrada a 1680 controls i 5800 pacients d'entre 50 i 93 anys d'edat. Es mostrarà l'adequació de diferents propietats psicomètriques de la BNB-D, com ara, la validesa concurrent amb el MMSE i amb el Test Barcelona; la consistència interna, o la fiabilitat inter-avaluador. Finalment, es mostren les dades normatives de la prova en tan ample mostra, tot evitant els problemes de la conversió de puntuacions directes mitjançant la regressió lineal múltiple i se'n descriuen els principals perfils cognitius en demències.

En Activitats

29 juny 2017
17:00h

70a Jornada de Primavera de la SCNPS 2017

per:

Juan Carlos Cejudo
Unitat de Demències i Trastorns Cognitius (UDDC) de l'Hospital Sagrat Cor de Martorell
Juan Carlos Cejudo
Unitat de Demències i Trastorns Cognitius (UDDC) de l'Hospital Sagrat Cor de Martorell