Fes-te Soci

Àrea Privada

Directori de Socis

19 June 2015
| 10:05h
a 10:40h

Canvis en les xarxes neuronals en la Malaltia d’Alzheimer

El hipometabolisme temporoparietal FDG-PET és un marcador de neuroimatge factible per l'augment de el risc de la malaltia d'Alzheimer (AD).

El hipometabolisme temporoparietal FDG-PET és un marcador de neuroimatge factible per l'augment de el risc de la malaltia d'Alzheimer (AD). No obstant això, no s'entén bé què patologies primàries i canvis en la xarxa funcional contribueixen a l'hipometabolisme FDG-PET en subjectes ancians. Per abordar aquesta qüestió, examinem primer els canvis articulars en l'estat de repòs de la ressonància magnètica fMRI va avaluar la connectivitat funcional (FC) i la FDG-PET. En segon lloc, examinem si la malaltia dels vasos petits relacionada amb l'edat i la deposició amiloide contribueixen als canvis de FC i FDG-PET en la MA. Mostrem que entre els subjectes ancians cognitius normals, amb deteriorament cognitiu lleu (DCL) i subjectes amb demència de la MA, la FDG-PET temporoparietal inferior s'associa amb la FC en estat de repòs inferior dins de la xarxa de manera predeterminat (DMI) . A continuació, vam provar si les hiperintensidades de la matèria blanca (WMH), una mesura de la malaltia dels petits vasos sanguinis, i la unió global de la PET amiloide prediuen canvis cerebrals funcionals en l'DMI dels subjectes no dements i en la demència de la MA. Trobem que la HMH localitzada dins dels trams de fibra de l'DMI i els nivells més alts de PET amiloide global estan cadascun associat amb un estat de repòs més baix de fMRI FC i FDG-PET dins de l'DMI. Junts aquests resultats suggereixen que ja en l'etapa preclínica i prodròmica de la MA, la malaltia dels vasos petits i la patologia amiloide contribueixen als canvis en la xarxa funcional, i per tant als dèficits metabòlics de FDG-PET.

En Activitats

19 juny 2015
09:00h

66a Jornada de Primavera de la SCNPS 2015

per:

Michael Ewers
Institut d'Investigació d'Accidents cerebrovasculars i Demència (ISD), a la Universitat Ludwig Maximilian.
Michael Ewers
Institut d'Investigació d'Accidents cerebrovasculars i Demència (ISD), a la Universitat Ludwig Maximilian.