Fes-te Soci

Àrea Privada

Directori de Socis

29 June 2018
| 17:00h
a 17:10h

Característiques neuropsicològiques en nens i adolescents

El trastom bipolar (TB és un trastorn mental sever amb un fort component genètic. La recerca en nens adolescents fills de pacients amb TB (FB) Proporciona una oportunitat per investigar els factors de vulnerabilitat i les primeres anomalies associades al trastom.

El trastom bipolar (TB és un trastorn mental sever amb un fort component genètic. La recerca en nens adolescents fills de pacients amb TB (FB) Proporciona una oportunitat per investigar els factors de vulnerabilitat i les primeres anomalies associades al trastom. La literatura prèvia en mostres de fills de pacients en edat infantil o adolescent és escassa i controvertida. No obstant això, alguns estudis coincideixen a identificar una discapacitat significativa en funcions executives, la memòria i r atenció. Aquest estudi compara les característiques neuropsicològiques en nens i adolescents fills de pacients amb trastorn bipolar amb un grup nens i adolescents fills de pares sense antecedents de trastom psicòtic.

Mètodes:  Aquesta investigació forma part de l'estudi "The Bipolar and Schizophrenia Young Offspring Study (BASYS)". Es van incloure un grup de FB (N = 90) i un grup de fills de pares sense antecedents de trastom psicòtic o controls comunitaris(CC) (N = 107). Ambdós grups van ser avaluats amb una bateria neuropsicològica completa que incbia: Quocient intel.lectual, memòria de treball, velocitat de processament memòria verbal i aprenentatge. memòria visual, atenció i funcions executives.

Resultats:  el grup de FB va mostrar un rendiment significativament més baix en velocitat del processament i memòria visual immediata comparat amb el grup CC. Quan es va incloure a l'anàlisi estadística la presència de psicopatobgia, es van mantenir els resultats. Conclusions: aquests resultats suggereixen que la velocitat de processament i la memòria visual s'han de tenir en compte en futures investigacions sobre marcadors de vulnerabilitat en el TB.

En Activitats

28 juny 2018
08:30h

72a Jornada de Primavera de la SCNPS. Cognició i Neurociències 2018

per:

No hi han ponències disponibles
No hi han ponències disponibles