Fes-te Soci

Àrea Privada

Directori de Socis

29 June 2018
| 12:45h
a 13:45h

Cognició social i funció executiva del primat a l’home

La investigació sobre teona de la ment des d'un punt de vista comparat ha experimentat importants avenços on les dues últimes dècades Aquests avenços s'han fonamentat tant en innovacions conceptuals com metodològiques

La investigació sobre teona de la ment des d'un punt de vista comparat ha experimentat importants avenços on les dues últimes dècades Aquests avenços s'han fonamentat tant en innovacions conceptuals com metodològiques El meu objectiu on aquesta xerrada es proporcionar una visió global d'aquests avenços i indicar quines podrien ser les línies d'investigació per a un futur més o menys proper Des del punt de vista conceptual, el reconeixement que la teona de la ment no representa una capacitat unitària i monolítica sinó que engloba un mosaic de capacitats ha permès un estudi mós detaBat, trencant així amb el monopoli exercit f>els estudis sobre la creença falsa

Així mateix, l'expansió de la investigació a espècies no primats, especialment als gossos i els córvids. ha ampliat substancialment la base empírica sobre la qual s'assenta aquest camp des d'un punt de vista comparat Aquesta expansió no hagués estat possible sense una sèrie d’innovacions metodològiques fonamentals En particular, l'adopció de paradigmes basats en el «forraieo competitivo» els quals han pràcticament reemplaçat a aquells basats en la comunicació cooperativa, ha tingut un paper molt important A més. les noves tecnologies com ara el rastreig visual (eye- trackmg), les quals també s’estan utilitzant per estudiar la teoria de la ment en nens humans, estan permetent mesurar respostes que fins ara no havia estat possible quantificar amb mètodes més convencionals

En Activitats

28 juny 2018
08:30h

72a Jornada de Primavera de la SCNPS. Cognició i Neurociències 2018

per:

Josep Call
Professor in the Evolutionary Ongins of Mind School of Psychology and Neuroscience. University of St Andrews
Josep Call
Professor in the Evolutionary Ongins of Mind School of Psychology and Neuroscience. University of St Andrews