Fes-te Soci

Àrea Privada

Directori de Socis

28 June 2019
| 16:31h
a 16:35h

Deteriorament cognitiu associat a l’ús de la cocaïna: el rol de la coexistència d’abús o dependència d’alcohol

L'estudi examina el possible efecte de confusió de l'abús d'alcohol en el rendiment neuropsicològic en subjectes abusadors de cocaïna i alcohol, comparant-los amb subjectes que només abusen d'alcohol i amb controls no abusadors

L'estudi examina el possible efecte de confusió de l'abús d'alcohol en el rendiment neuropsicològic en subjectes abusadors de cocaïna i alcohol, comparant-los amb subjectes que només abusen d'alcohol i amb controls no abusadors.
La mostra està formada per 3 grups: un grup de i 9 abusadors de cocaïna i alcohol segons criteris DSM-IV i un grup de 20 subjectes que només tenien abús / dependència d'alcohol. A tots se'ls va administrar una bateria de proves neuropsicològiques per valorar funció executiva, memòria, llenguatge i funció visual / visuespacial després d'un període de 2 a 4 setmanes de abstinència.
Els resultats mostren un rendiment similar en funcionament executiu i en memòria en ambdós grups de consumidors i significativament menor que en els controls sans.

En Activitats

17:00h

74a Jornada de Primavera. Cervell i conducta 2019

per:

Laura Blanco
Programa de patologia dual a Benito Menni CASM.
Laura Blanco
Programa de patologia dual a Benito Menni CASM.