Fes-te Soci

Àrea Privada

Directori de Socis

28 June 2019
| 11:40h
a 11:45h

Exposició a la contaminació atmosfèrica durant la vida fetal, morfologia cerebral, i la funció cognitiva en nens amb edats escolars

L'exposició a la contaminació atmosfèrica s'associa cada vegada més amb un desenvolupament neurològic compromès, que es manifesta a través d'un major risc de trastorns de el desenvolupament neurològic, com el trastorn d'hiperactivitat de l'atenció dèficit, el trastorn de l'espectre autista, la disminució de la capacitat cognitiva i la disminució de les capacitats psicomotores.

L'exposició a la contaminació atmosfèrica s'associa cada vegada més amb un desenvolupament neurològic compromès, que es manifesta a través d'un major risc de trastorns de el desenvolupament neurològic, com el trastorn d'hiperactivitat de l'atenció dèficit, el trastorn de l'espectre autista, la disminució de la capacitat cognitiva i la disminució de les capacitats psicomotores.
Els autors de l'actual estudi tenien com a objectiu avaluar si l'exposició a la contaminació de l'aire durant la vida fetal altera la morfologia cerebral i si aquestes alteracions intervenen l'associació entre l'exposició a la contaminació de l'aire durant la vida fetal i la funció cognitiva en els nens en edat escolar.
Van trobar que l'exposició a partícules fines durant la vida fetal estava relacionada amb les alteracions estructurals de el cervell infantil de l'escorça cerebral i aquestes alteracions intervenien parcialment l'associació entre l'exposició a partícules fines durant la vida fetal i el deteriorament de l'control inhibitori de l'infant.

En Activitats

17:00h

74a Jornada de Primavera. Cervell i conducta 2019

per:

Gosia Lubczynska
ISGlobal-Campus Mar. Universitat Pompeu Fabra. Consorci d'Investigació Biomèdica en Xarxa d'Epidemiologia i Salut Pública (CIBERESP).
Gosia Lubczynska
ISGlobal-Campus Mar. Universitat Pompeu Fabra. Consorci d'Investigació Biomèdica en Xarxa d'Epidemiologia i Salut Pública (CIBERESP).