Fes-te Soci

Àrea Privada

Directori de Socis

10 June 2016
| 15:15h
a 15:55h

La contaminació ambiental i el desenvolupament cognitiu: com afecta l’aire que respirem? 

Els fetus i els nens són especialment vulnerables a la contaminació.

Els fetus i els nens són especialment vulnerables a la contaminació. Les investigacions realitzades pels nutricionistes i epidemiòlegs els últims dos decennis mostren que la predisposició a malalties greus, com la malaltia coronària, la diabetis i/o l'obesitat, es pot generar durant els primers desenvolupaments. La importància dels dèficits funcionals és pot reflectir millor en el sistema nerviós. Per què només hi ha una oportunitat per desenvolupar un cervell? L'exposició a substàncies neurotòxiques durant el desenvolupament pot provocar la pèrdua de coeficient intel•lectual? L’impacte social d‘aquesta pèrdua es pot calcular en termes de milers de milions l'any. Encara que la sensibilitat del cervell està documentada, l'efecte dels contaminants individuals no. Diversos productes químics industrials són també sospitosos de danyar els cervells en desenvolupament, i aproximadament la meitat d'aquests productes químics es produeixen en grans volums. No obstant això, només es coneixen les causes de la disfunció cerebral en el desenvolupament d’un petit nombre de productes químics industrials (el plom, el metilmercuri, els bifenils policlorats, arsènic, toluè). L'exposició a aquestes substàncies químiques durant el desenvolupament primerenc pot causar dany cerebral a nivells de dosis molt més baixes que les que afecten a la funció del cervell adult. L’impacte total de neurotoxicitat pot no ser evident abans de l'edat escolar, i la documentació d'aquests riscos, per tant, pot necessitar dècades. Encara que en models de laboratori més de mil productes químics han estat reportat com a substància neurotòxica, falten proves sistemàtiques de substàncies químiques que intervenen en la neurotoxicitat. A causa de la documentació incompleta, les regulacions actuals no tenen per objecte protegir el desenvolupament cerebral dels infants. Avui en dia, plantejaments de precaució són necessaris en les proves químiques i el control que reconeixen l'especial vulnerabilitat de l'infant.

En Activitats

9 set. 2016
08:30h

68a Jornada de Primavera de la SCNPS 2016

per:

Jordi Sunyer
Centre de Recerca en Epidemiologia Ambiental (CREAL)
Jordi Sunyer
Centre de Recerca en Epidemiologia Ambiental (CREAL)