Fes-te Soci

Àrea Privada

Directori de Socis

29 June 2018
| 11:35h
a 12:10h

L’impacte de l’activitat cerebral en l’organització

La nostra experiència perceptiva es basa tant en l'aportació sensorial com en els processos endògens del cervell que elaboren aquest aportació sensorial en funció de l'experiència prèvia, les expectatives l'atenció i els objectius de comportament.

La nostra experiència perceptiva es basa tant en l'aportació sensorial com en els processos endògens del cervell que elaboren aquest aportació sensorial en funció de Texperiència prèvia, les expectatives l'atenció i els objectius de comportament.

Proposaré que alguns d'aquests processos endògens, reilevants per a la percepció, es puguin reflectir en l'activitat neuronal permanent o espontània La ponència se centrarà en el paper que té l'activitat neuronal abans d’un esdeveniment sensorial en la postenor percepció, memòria i consciència d'aquest esdeveniment Presentaré proves d'experiments que demostren que la potència espectral i la fase cfosal lacions neuronals de baixa freqüència mesurats amb EEG es correladonen amb el resultat perceptual d'un esdeveniment presentat en un moment posterior. Cunosament. també l'efectivitat de la codificació de memòna sembla fluctuar de forma cíclica a nivell de comportament Finalment presentaré un estudi que demostra que els canvis perceptuals poden prodmr-se després de restimulació magnètica rítmica (TMS) de l'escorça panetal posterior de manera fieqüent i anatòmicament selectiva. En conjunt, la meva intenció és concloure que la percepció (i altres funcions cognitives) es basa en gran mesura en ets processos endògens i que es pot aprofitar la neuroimatge per predir o aterar l'expressió de la funció cogrutiva en funció d'aquests processos interns

En Activitats

28 juny 2018
08:30h

72a Jornada de Primavera de la SCNPS. Cognició i Neurociències 2018

per:

Salvador Soto-Faraco
ICREA& Center for Brain and Cognition, Universitat Pompeu Fabra.
Salvador Soto-Faraco
ICREA& Center for Brain and Cognition, Universitat Pompeu Fabra.