Fes-te Soci

Àrea Privada

Directori de Socis

29 June 2018
| 17:30h
a 18:00h

Novedós biomarcador per al diagnòstic clínic de TDAH en nens i adults

El trastom per deficiència d'atenció amb hiperactivitat (TDAH) és un dels trastorns més comuns del neurodesenvolupament.

El trastom per deficiència d'atenció amb hiperactivitat (TDAH) és un dels trastorns més comuns del neurodesenvolupament. El diagnóstic actual es fonamenta en la preséncia de símptomes detectats mitjançant l'anamnesi, (exploració, les entrevistes amb pares i professors i les escales d'avaluació de conductes observades. A més, s'han de reahUar exploracions mediques i psicopatológiques per excloure altres causes dels símptomes. Donada la importància d'una identificació adequada dels casos es suggereix la necessitat de millorar els métodes de diagnóstic afegint proves objectives. Recentment trobem una relació entre la vergóncia ocular i el nivell d'atenció en adults i nens. Mostrem que els estímuls visuals modulen de vergóncia degut a la seva capacitat per capturar fatenció Es presenten els resultats d'un estudi de validació on es comparen els resultats de vergóncia ocular efectuats de forma cega a un grup de nens sans amb un grup de nens amb TDAH i un grup de nens amb altres trastoms d'atenció o aprenentatge i mitjançant algorismes basats en "Machine learning" s'obté un grau de discriminació del 96% entre sans i TDAH i entre aquests i el grup de nens amb altres problemes d'atenció o aprenentatge ós del 85%. En conclusió, (avaluació de la vergóncia ocular pot constituir una eina vàlida i objectiva d'ajuda al diagnóstic clinic del TDAH.

En Activitats

28 juny 2018
08:30h

72a Jornada de Primavera de la SCNPS. Cognició i Neurociències 2018

per:

Hans Sóper
ICREA Professor investigador Departament de Cognició, Desenvolupament Psicologia de l'Educació, UB Membre de Institut de Neurociènces, UB Institut de Recerca Pechavica HSJD
Hans Sóper
ICREA Professor investigador Departament de Cognició, Desenvolupament Psicologia de l'Educació, UB Membre de Institut de Neurociènces, UB Institut de Recerca Pechavica HSJD