Fes-te Soci

Àrea Privada

Directori de Socis

20 March 2014
| 19:35h
a 19:55h

Processament subcortical de la regularitat acústica en nens diagnosticats amb trastorns de l’espectre autista

En Activitats

20 març 2014
18:00h

63a Reunió d'Hivern de la SCNPS 2014

per:

Miriam Cornella
Institut de Recerca IR3C de la Universitat de Barcelona
Miriam Cornella
Institut de Recerca IR3C de la Universitat de Barcelona