Fes-te Soci

Àrea Privada

Directori de Socis

28 June 2019
| 16:45h
a 16:50h

Rehabilitació del deteriorament de la cognició social després d’una lesió cerebral traumàtica. Una revisió sistemàtica

Múltiples estudis han descrit la presència de dificultats per processar i generar conductes de tipus social en pacients que han patit un traumatisme cranioencefàlic.

Múltiples estudis han descrit la presència de dificultats per processar i generar conductes de tipus social en pacients que han patit un traumatisme cranioencefàlic (tce).Ïals dificultats, englobades sota el terme genèric de cognició social (cs), provoquen un deteriorament en les relacions personals, tant a nivell familiar com laboral o comunitari. No obstant això, els programes terapèutics dirigits a la millora de la cs continuen sent una assignatura pendent en la pràctica clínica. L'objectiu del nostre treball va ser realitzar una revisió sistemàtica de la literatura existent sobre rehabilitació de la cs en pacients amb tce, valorar la seva qualitat metodològica i l'efectivitat terapèutica de les estratègies rehabilitadores emprades.
A aquest efecte es va realitzar una recerca bibliogràfica fins a juny de 2018 a les bases de dades medline / pubmed, google scholar, psycinfo i clinicaltrials.Gov. Dels 198 articles potencialment interessants, 10 van complir els criteris d’elegibilïtat. Dos dels autors van avaluar, de forma independent i cega, la qualitat metodològica dels estudis inclosos en la revisió mitjançant l'escala pedro.
Vàrem observar que els articles inclosos en la revisió sistemàtica havien estudiat essencialment l'efecte de diferents intervencions dirigides a la rehabilitació de la cs en pacients amb tces en fase crònica. L'anàlisi va mostrar que la seva qualitat metodològica era adequada i el nivell d'evidència acceptable.

En Activitats

17:00h

74a Jornada de Primavera. Cervell i conducta 2019

per:

Pablo Rodríguez
Departament de Neuropsicologia. Institut Guttmann. Hospital de Neurorehabilitació. Badalona.
Pablo Rodríguez
Departament de Neuropsicologia. Institut Guttmann. Hospital de Neurorehabilitació. Badalona.