Fes-te Soci

Àrea Privada

Directori de Socis

28 June 2019
| 16:50h
a 16:55h

Reserva cognitiva com a predictor de resultats: primer episodi afectiu versus no afectiu en la psicosi

El concepte de reserva cognitiva té els seus orígens en l'àmbit de les demències i actualment ha guanyat interès en l'àmbit de la psiquiatria.

El concepte de reserva cognitiva té els seus orígens en l'àmbit de les demències i actualment ha guanyat interès en l'àmbit de la psiquiatria. Concretament, fa referència a la capacitat de el cervell per fer enfront de la patologia i actua com un mecanisme de compensació per tal de minimitzar els seus símptomes. S'ha observat que en persones amb un primer episodi psicòtic pot ser un considerat un element clau que influeix substancialment en l'evolució, funcionalitat i qualitat de vida d'aquesta població i que, per tant, la seva identificació pot millorar considerablement la comprensió de les diferències individuals en els trastorns neuropsiquiàtrics.
A través d'un estudi en el qual part1ciparon 247 persones amb un primer episodi psicòtic, es va poder concloure que el nivell de reserva cognitiva exerceix un paper diferencial segons el diagnòstic sigui de primer episodi psicòtic afectiu (aquells en què els símptomes psicòtics estàn vinculats a l' estat d'ànim, com el trastorn bipolar i i iI o els episodis maníacs i depressius amb símptomes psicòtics) o no afectiu (com la esquizofrènia, trastorns esquizoafectius i altres psicosis no especificades), i que pot ser útil com a eina d'estratificació en pacients amb un primer episodi psicòtic, com a primer pas en la implementació d'intervencions personalitzades

En Activitats

17:00h

74a Jornada de Primavera. Cervell i conducta 2019

per:

Sílvia Amoretti
Unitat clínica d’esquizofrènia, Hospital Clínic de Barcelona. Biomedical Research Networking Center for Mental Health Network (CIBERSAM).
Sílvia Amoretti
Unitat clínica d’esquizofrènia, Hospital Clínic de Barcelona. Biomedical Research Networking Center for Mental Health Network (CIBERSAM).