Fes-te Soci

Àrea Privada

Directori de Socis

29 June 2018
| h
a 10:00h

Teràpia gènica i dèficits cognitius

En cervell, el procés d’envelliment es caracteritza per una major fragilitat de la fisiologia neuronal, principalment a causa de la desregulació de vies clau de senyalització cel lular, que condueix no només al desenvolupament de dèficits cognitius, sinó també a una major predisposició a malalties neurodegeneratives.

En cervell, el procés d’envelliment es caracteritza per una major fragilitat de la fisiologia neuronal, principalment a causa de la desregulació de vies clau de senyalització cel lular, que condueix no només al desenvolupament de dèficits cognitius, sinó també a una major predisposició a malalties neurodegeneratives. El nostre grup ha centrat el seu interès en la proteïna Klotho, un factor antienvelliment que es diu així per la deessa grega que fa girar el fil de la vida En humans, s'ha demostrat que un sol al lel de la variant KL-VS del gen Klotho, està associat a nivells augmentats en sang, promou la longevitat, i redueix la incidència de malalties cardiovasculars relacionades amb Tedat

En cervell Klotho juga un paper important i està implicada en funcions sinàptiques i cogmtives, així com en l’inici i progressió dels dèficits cognitius tant en Tenvelliment no patològic com en Alzheimer El nostre grup ha demostrat que la proteïna Klotho es detecta en diferents regions cerebrals involucrades en processos d'aprenentatge i memòria, com l'escorça prefrontal, l’escorça motora i l'hipocamp i que durant l'envelliment, els nivells de Klotho disminueixen ràpidament amb l’edat en totes les àrees estudiades. Finalment, recentment també hem reportat que l'expressió en cervell de Klotho mitjançant estratègies de teràpia gòmca especifiques i localitzades millora les capacitats cogmtives en ratolins ancians a llarg termini, mostrant així el potencial terapèutic de Klotho com a tractament per al deteriorament cogmtiu associat a l'envelliment.

En Activitats

28 juny 2018
08:30h

72a Jornada de Primavera de la SCNPS. Cognició i Neurociències 2018

per:

Miguel Chillón
ICREA-Vall d'Hebron Institut de Recerca, Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
Miguel Chillón
ICREA-Vall d'Hebron Institut de Recerca, Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)