Fes-te Soci

Àrea Privada

Directori de Socis

19 June 2015
| 13:10h
a 13:35h

Aplicacions de I ‘eye-tracking en l’estudi de la cerca visual i el seu rol en la determinació de la funció cognitiva

La seva recerca es centra en l'estudi del processament de la informacio visual en el cervell incloent aspectes com l'estudi de l'atencio visual, la relacio entre els moviments dels ulls i l'atencio, i la modelitzacio de la dinamica neuronal dels processos visuals.

La seva recerca es centra en l'estudi del processament de la informacio visual en el cervell incloent aspectes com l'estudi de l'atencio visual, la relacio entre els moviments dels ulls i l'atencio, i la modelitzacio de la dinamica neuronal dels processos visuals. Sota el paradigma de la cerca visual, en la interficie entre la Visio per Computador i la Neurociencia Computacional de la Visio, investiga els processos de cerca visual des de dues perspectives complementaries: 1) modelitzacio dels processos de cerca visual i 2) analisi de les sequencies de moviments dels ulls obtingudes a partir de dades d'eye-tracking. En aquesta xerrada presentara les seves principals linies de recerca en aquest ambit amb especial emfasi en la seva aplicacio per caracteritzar I'estat cognitiu de les personesaixi com la seva evolucio amb I'envelliment.

En Activitats

19 juny 2015
09:00h

66a Jornada de Primavera de la SCNPS 2015

per:

Laura Dempere-Marco
Departament de Tecnologies de la Informacio i la Comunicacio de la Universitat Pompeu Fabra
Laura Dempere-Marco
Departament de Tecnologies de la Informacio i la Comunicacio de la Universitat Pompeu Fabra