Fes-te Soci

Àrea Privada

Directori de Socis

19 June 2015
| 16:15h
a 17:00h

Des del cervell a I’educació

Investigacions recents han identificat una xarxa cerebral subjacent en la nostra capacitat per als números i l'aritmètica

Investigacions recents han identificat una xarxa cerebral subjacent en la nostra capacitat per als números i l'aritmètica. Aquí discuteixo com aquesta capacitat i la xarxa cerebral crítica es desenvolupa en els estudiants típics i atípics. Aquestes troballes tenen implicacions per a la identificació dels alumnes amb risc de discapacitats aritmètiques, i per a la millora de les habilitats numèriques, especialment entre els alumnes de baix rendiment.

En Activitats

19 juny 2015
09:00h

66a Jornada de Primavera de la SCNPS 2015

per:

Brian Butterworth
University College de Londres, Universitat Nacional de Cheng Chi, Taiwan, Universitat de Melbourne, Austràlia
Brian Butterworth
University College de Londres, Universitat Nacional de Cheng Chi, Taiwan, Universitat de Melbourne, Austràlia