Fes-te Soci

Àrea Privada

Directori de Socis

30 June 2017
| 16:15h
a 17:00h

Estrès primerenc i petjades a la vida adulta: models experimentals en rosegadors

L'exposició a l'estrès primerenc exerceix efectes de llarga durada en la conducta i la fisiologia del sistema nerviós.

L'exposició a l'estrès primerenc exerceix efectes de llarga durada en la conducta i la fisiologia del sistema nerviós. Malgrat en la majoria dels casos l'estrès primerenc incrementa la vulnerabilitat a desenvolupar psicopatologia a l'etapa adulta, en algunes ocasions pot afavorir la resiliència a futures situacions d'estrès ("inoculació de l'estrès"). En altres situacions un estrès primerenc pot induir efectes "latents" i la "sensibilització" manifestar-se en resposta a un estímul estressant adult.

L'ús dels models animals ens permet manipular els sistemes per estudiar en més profunditat el substrat neurobiològic i realitzar més fàcilment dissenys longitudinals. En el nostre laboratori estudiem alguns dels factors involucrats en la resiliència versus vulnerabilitat als efectes de l'estrès, com el sexe, la controlabilitat o la conducta materna rebuda.

En Activitats

29 juny 2017
17:00h

70a Jornada de Primavera de la SCNPS 2017

per:

Roser Nadal
Institut de Neurociències de la UAB. Programa Icrea-Acadèmia (2015-19) de la Generalitat de Catalunya.
Roser Nadal
Institut de Neurociències de la UAB. Programa Icrea-Acadèmia (2015-19) de la Generalitat de Catalunya.