Fes-te Soci

Àrea Privada

Directori de Socis

19 June 2015
| 14:00h
a 14:15h

Inducció artificial de plasticitat cortical mitjançant prehabilitació permet augmentar la resecció de tumors cerebrals en àrees eloqüents

La resecció extensa és el factor pronòstic més important després de la cirugfa en gliomes, però pot estar limitada per la presència d'àrees eloqüents.

La resecció extensa és el factor pronòstic més important després de la cirugfa en gliomes, però pot estar limitada per la presència d'àrees eloqüents. Creiem que la supressió pre-quirúrgica d'aquestes àrees eloqüents dins el tumor a través d'Estimulacion Elèctrica Cortical contínua (EECC), al costat d'un apropiat entrenament (prehabilitacion), podrà induir una reorganització plàstica, permetent una resecció més extensa.
En cinc pacients amb gliomes que comprometfan àrees eloqüents dins el tumor, se'ls va dirigir 1 EECC sobre aquestes, provocant un lleu deteriorament mentre la funcio era entrenada de forma intensiva. La intensitat requerida per interrompre la funció es increment progressivament en tots els pacients i van ser reintervinguts quan la màxima intensitat en la estimulació no producfa dèficits funcionals. En tots els casos, a l'acabar el període de prehabilitacion, va ser possible una resecció de l'tumor més extensa. El mapatge intraoperatori i les imatges de RMf van mostrar una reorganizacion plàstica i les àrees eloqüents que es van identificar prèviament dins el tumor van ser silenciades. A més, la RMf va mostrar una nova activació en altres àrees cerebrals de el mateix hemisferi o al contralateral. La EECcjunto a la prehabilitacion, permet maximitzar la resecció de l'tumor i per tant conservar la funció.

En Activitats

19 juny 2015
09:00h

66a Jornada de Primavera de la SCNPS 2015

per:

Juan Antonio Barcia
Catedràtic de el Departament de Cirurgia de la Facultat de Medicina de la Universitat Complutense de Madrid
Juan Antonio Barcia
Catedràtic de el Departament de Cirurgia de la Facultat de Medicina de la Universitat Complutense de Madrid