Fes-te Soci

Àrea Privada

Directori de Socis

10 June 2016
| 10:00h
a 10:30h

L’emoció i la presa de decisions socials en l’addicció

Per què ajudaries a algú necessitat si no hi ha un pagament per a tu?

Per què ajudaries a algú necessitat si no hi ha un pagament per a tu? Els estudis de lesions van demostrar que els marcadors emocionals són crítics per impulsar els processos de presa de decisions. Posteriorment, estudis psicofisiològics i de neuroimatge han demostrat que els marcadors perifèrics i centrals de l'processament afectiu s'activen quan es prenen decisions socials, incloent les eleccions que condueixen a l'altruisme i a l'acord social. En aquesta xerrada, mostraré dades neuropsicològics i de neuroimatge que suggereixen que els individus amb addicció a substàncies mostren una activació disfuncional dels plans autonòmics i neuronals de l'compromís emocional en la presa de decisions socials, tal com indiquen els paradigmes de cognició social (dilemes morals i jocs de negociació interpersonal). Aquestes conclusions han contribuït a comprendre millor per què les persones amb addicció a les substàncies solen tenir comportaments antisocials i pateixen d'aïllament social.

En Activitats

9 set. 2016
08:30h

68a Jornada de Primavera de la SCNPS 2016

per:

Antonio Verdejo
Universitat de Monash
Antonio Verdejo
Universitat de Monash